Konference: Pro uzivatele a zajemce o Sord M5

Od: MUDr. Jan P. Naidr
Datum: 14.4.2004 15:36
Předmět: novy emulator MESS


Milí kolegové,
dal jsem se do obnovování svého webu a při tom jsem trochu provětral novou verzi 081b emulátoru M.E.S.S. Zde jsou mé poznatky:
 
Hry a programy:
******************

Název  Funguje
----------------------
Baloon  ne
Baseball ano
Basic-F  ano
Basic-G  ano
Basic-I  ano
Basic-W  ano
Boxing  ano
Cobra  ano
CSmaze  ne (potřebuje EM-5)
Demowind ano
Dragon  ano
Drops  ne
Eskimon  ano
FALC  ano
FMouse  ano
Fruit  ano
Guttang  ne (dříve fungoval)
Intruder ne (potřebuje EM-5)
JumpJack ne
Life  ano
M5SIO  ano
MrChess  ano (dříve nefungoval)
PDesigne ano (nelze přepnout do režimu práce se soubory)
Pooyan  ano
Reversi  ano
StepUp  ano
TankBatt ano
Tennis  ano
WMaze  ano
Wonder  ano
Zacbanic ano
 
Magnetofon:
**************
 
Ovládání:
-------------

Mount  funguje
Create  funguje
Unmount  funguje
Pause/Stop funguje
Play  funguje
Record  funguje
Rewind  nefunguje
Fast Forward nefunguje
 
Čtení:
--------
Načítá originální soubory (např. Music Tone) a ovládá sám kazeťák i při programech rozdělených do několika částí (např. MaxiKarel). Při čtení záznamů zapsaných emulátorem neukončí čtení po posledním bloku a magnetofon jede dál. Viz dále.
 
Záznam:
------------
Před záznamem na kazetu se musí nejprve zapnout Record. Při souvislém provozu emulátoru řadí záznamy do souboru za sebou. Při uzavření emulátoru si pamatuje připojený soubor pro záznam na magnetofon. Při novém spuštění emulátoru a zápisu do připojeného souboru začíná zapisovat od začátku, ale zbytek nesmaže (vpodstatě jako skutečný magneťák). Pokud byl záznam proveden do nového souboru, je celý zpětně čitelný kromě posledního bloku dat. Jako by záznamu na konci chybělo kousek prázdného místa. Pokud zapíšete do souboru, který byl před tím delší, k chybě nedojde. Takže by se dal předem připravit třeba 10-ti minutový soubor wav s lehkým šumem a pak do něj zapisovat od začátku. Zatím ale nefunguje korektní převíjení, takže by manipulace s "páskou" byla obtížná.
 
Tisk:
*****

Ovládání:
-------------

Mount  funguje
Create  funguje
Unmount  funguje
 
Lze tisknout do znakového souboru "prt:". Při souvislém provozu řadí emulátor tisky do souboru za sebou. Pozor! Při uzavření emulátoru si pamatuje připojený soubor pro tisk. Při novém otevření téhož souboru pro tisk původní obsah smaže i tehdy, když se do něj nic nezapsalo! Proto je třeba před uzavřením emulátoru vždy soubor odpojit (Unmount).
Přeji všem příjemnou relaxaci s emulátorem. Až budu mít web obnovený, zvu se.
 
Všechny zdraví,
Honza Naidr
 
 
[2004/1 (4)] [2004/4 (2)] [2004/5 (4)] [2004/6 (5)] [2004/8 (1)] [2004/9 (2)] [2004/10 (1)] [2004/12 (1)]


[2001 (19)] [2002 (10)] [2003 (90)] [2004 (20)] [2005 (9)] [2006 (7)] [2007 (31)] [2008 (7)] [2009 (51)] [2010 (62)] [2011 (50)] [2012 (25)]