Konference: Počítač SHARP MZ-800 a emulátory

Od: Miroslav Hajda
Datum: 2.10.2003 09:56
Předmět: INVEXOVÝ SHARP-KLUB


Víichni SHARPisti pozor!

V rímci veletrhu Invex 6.10 - 10.10.2003 probŠhne ve stÖedu 12.10.2003 
od 17:00 hodin mimoÖídnř "Invexovř" setkín§ v SHARP-klubu. Míte tedy 
jedineĺnou pÖ§leitost navít§vit hned dvŠ akce najednou.

SHARP klub bude prob§hat v suterřnu Domu dŠt§ a mlídee v parku 
Luínky od 17:00. Z hlavn§ho nídra§ se lze dopravit tramvaj§ ĺ. 1, 
smŠr Bystrc-Eĺerova, zastívka Anton§nsk, nebo Pionrskí, kterí jezd§ 
takř k vstaviíti, take to míte bez pÖestupu!

Nívítevu zat§m pÖisl§bili: ZdenŠk Adler, Tibor Varga (autor MZ Music 
3.0 a 4.0)

Víichni jste srdeĺnŠ zvíni.

 
[2003/1 (22)] [2003/2 (25)] [2003/3 (14)] [2003/4 (20)] [2003/5 (73)] [2003/6 (108)] [2003/7 (88)] [2003/8 (81)] [2003/9 (146)] [2003/10 (60)] [2003/11 (12)] [2003/12 (5)]


[1999 (1)] [2000 (168)] [2001 (733)] [2002 (459)] [2003 (654)] [2004 (224)] [2005 (105)] [2006 (182)] [2007 (201)] [2008 (294)] [2009 (363)] [2010 (782)] [2011 (522)] [2012 (642)] [2013 (442)]