Konference: Počítač SHARP MZ-800 a emulátory

Od: Miroslav Hajda
Datum: 18.6.2003 14:18
Předmět: Re: MZunity RIP


Ok. PÖiznívím, e jsem nedokízal dosud na strínky dostat jakřkoli 
pouitelnř informace a asi k tomu v nejblií§ dobŠ ani nedostanu.


Tvj krok chípu a strínky okamitŠ zruí§m.


PÖedpoklídím, e asi ani nechceí abych ponechal tvou pvodn§ verzi, 
take ji zruí§m taky.


Asi zruí§m i Stahovac§ centrum...
Mirek
> Od: "Pavel VanŠk (sharpemu tu byla ta zakroucena vec pandora.cz)"  <VanekPavel tu byla ta zakroucena vec seznam.cz>


> Komu: "Konference "Poĺ§taĺ SHARP MZ-800 a emulítory""  
<sharpemu tu byla ta zakroucena vec pandora.cz>


> PÖedmŠt: MZunity RIP


> 


> Zdrav§m víechny sharpisty!


> Po velmi dlouhř dobŠ pÖisp§vím do třto konference, tentokrít bohuel


> s nepÖ§jemnou zprívou. ChtŠl bych t§mto poídat Mirka Hajdu o 
staen§


> strínek MZunity z dosahu internetovch prohl§eĺ. ľin§m to takto


> veÖejnŠ, abych pÖedeíel jakmkoliv dohadm. V posledn§ dobŠ mŠ


> kontaktuj§ m§ (zejmřna zahraniĺn§) sharpistiĺt§ pÖítelř a podivuj§ 
se


> nad stavem strínek. MZunity byly svřho ĺasu jedinř, kterř se 
vŠnovaly


> vhradnŠ MZ-800 a kromŠ informac§ nab§zely i software (vzpomeěte na


> spor s firmou BBG, kterí stíle existuje...). Mimo jinř zde byla


> uveÖejnŠna prvn§ verze Zdeěkova Win-emulítoru :-).


> Dneín§ podoba strínek ji nikomu, bohuel, nemí co nab§dnout a proto


> jsem se rozhodl k víe uvedenřmu kroku. Snad jen popros§m, zda by 
byl


> ZdenŠk tak hodn a pÖesunul víe, co je pouitelnř (rozhovory, tuí§m


> nŠjakí shřmata a popisy) na svř strínky, aby to bylo zachovíno.


> Velmi vím fand§m s novmi hardwarovmi aktivitami a pozdravuji


> "starou gardu" Zdeěka, Marka a Feriho. 


> 


> Pavel VanŠk


> 


> P.S. Na disku jsem naíel pÖekladaĺ jazyka C pro Sharpa napsan v


> JavŠ. DŠlal jsem to na vejíce jako nŠjakou semestrílku. Pos§lím to v


> pÖ§loze (pro inspiraci a pro zasmín§ :-).


> 
Ostatní příspěvky vlákna:

 
[2003/1 (22)] [2003/2 (25)] [2003/3 (14)] [2003/4 (20)] [2003/5 (73)] [2003/6 (108)] [2003/7 (88)] [2003/8 (81)] [2003/9 (146)] [2003/10 (60)] [2003/11 (12)] [2003/12 (5)]


[1999 (1)] [2000 (168)] [2001 (733)] [2002 (459)] [2003 (654)] [2004 (224)] [2005 (105)] [2006 (182)] [2007 (201)] [2008 (294)] [2009 (363)] [2010 (782)] [2011 (522)] [2012 (642)] [2013 (442)]