Konference: Počítač SHARP MZ-800 a emulátory

Od: Petr Žydek
Datum: 28.5.2003 10:04
Předmět: Snad poslední návrh 16ti bitového IDE + shrnutí

Snad poslední návrh 16ti bitového IDE + shrnutí:


Než jsem stačil dotvořit schéma s novou
variantou řadiče, byl tu další námět...

Cíl: aby můj "OTI(R)able" řadič uměl nikoliv
princip "nabufferovat 256 bajtů určených pro
odesílání přes data HI s následným odbavením
při odesílání 256ti bajtů na data LO", nýbrž
princip "0. bajt do bufferu; 1.bajt do data
LO a zároveň buffer do data HI; 2. bajt do
bufferu; 3. bajt do data LO a zároveň buffer
do data HI......

Heuréka! Ono vlastně vyhovuje zapojení s LS245
a statickou pamětí 6116!!! Neprve tedy popis
řadiče 2x 256 bajtů nestřídaných:
Místo obvodů LS541 a LS573 (LS574) jsem použil
obousměrný třístavový zesilovač LS245 a paměť
6116 2Kx8 (je na starých kartách MDA/Hercules,
vadí-li rozměry pouzdra DIP24-WIDE, existuje
varianta SMD, resp. paměť Winbond 2465
DIP28-úzká 8Kx8 z cache aplikací pro PC desky),
dostupnost paměti(í) je velká (viz výše),
nadbytečné adresové vodiče >A7 se musí připojit
na LOW.

Příklad zápisu:
do B nulu (256 bajtů přenést), do HL adresu
dat v paměti, do C 77h (adresa bufferu-statické
paměti), první OTIR, do C 78h, druhý OTIR.
To je to, co mi vytýkáte-posloupnost dat
z paměti a sektor na HDD není totéž, pokud ho
procházíme bajt po bajtu. Pro zpětné čtení to
nevadí (obdobný princip). Jde jen o ztíženou
spolupráci při dvou discích, SharpWritten+PC disk.
To je programátorská práce navíc, uznávám.

Teď popis fukce HW (zápis):
Při OUT 77h se otvírá "menší" LS245 (ve schematu)
ve směru Sharp->IDE, D8-D15 HDD je ve stavu HI-Z
(data tam neprojdou, nekolidují) a paměť 6116
se otevře pro zápis 256ti bajtů, adresu do
6116ky dodává registr B na A8-A15 (automaticky
se mění během vykonávání OTIRu, i když
s podivným pořadím 00h, FFh, FEh ... 01h).
Při OUT 78h je "menší" LS245 uzavřen a data na
D8-D15 HDD dodává 6116ka otevřená pro čtení,
její adresu dodává opět reg. B na A8-A15.

Čtení je obdobné, nejprve při I/Oad. 78h vstoupí
prvním INIRem dolní 256tice bajtů dat a zároveň
jde horní 256tice do 6116, odtud se odbaví
druhým INIRem s I/O adr. 77h
Komplikované, ale obvodově nenáročné a umí INIR,
OTIR.


Celé toto zapojení stačí lehce modifikovat,
abychom dosáhli efektu "střídání bajtů".
Ať odesíláme dva bajty (jedna 16tice) nebo
512bajtů-celý sektor (256 16tic), vždy jde o
sudý počet! Pak ovšem můžeme A8 Sharpa přidat
mezi adresní vstupy na Eprom-dekodéru a je
hotovo.
Přiklad:
Do B 02h, do C 78h, do HL adresu dat v paměti,
OUTI.
Hodnota B je sudá --> selekční výstupy z Eprom
uvedou /SELP do HIGH (deselekt HDD a D0-D15 ve
stavu HI-Z, jakkoliv se jedná o OUT 78h!)
menší LS245 se otevře a 6116ka přijme bajt
z D0-D7.
OUTI.
První I/O instrukce zapsala do B 01h, lichá
hodnota dovolí zapsat bajt na D0-D7 HDD, zároveň
6116ka pošle zachycený bajt na D8-D15 HDD, menší
LS245 je uzavřen.
Po provedení druhé OUTI je B rovno nule a zápis
končí.
Pro 512 bajtů dat (odeslat 256 16tic) se naplní
B 00h a následuje např. 2x OTIR.
Sudost/lichost registru B sama indikuje povahu
odesílaného bajtu, zda je určen k zachycení pro
následné odeslání na D8-D15 nebo je určen přímo
na D0-D7.
Vadí nám ovšem tanec na A0-A7 6116ky. V režimu
"střídání bajtů" potřebujeme jen adresu 00h této
paměti, řešit to lze kontaktním polem jumperů,
které by odpojily A0-A7 paměti od A8-A15 Sharpa
a stáhly by vstupní adresu na 00h.
Je to sice humpolácké, ale šikovné aspoň na
výrobu prototypu, než se rozhodne, která varianta
řadiče uspěje.
Proto předkládám poslední (snad) variantu:
dvojice 6116ka+LS245 se dá nahradit obvodem
LS646 (LS543)!!!!!!! Thank's to Jiří Roleček.
Jedná se o obvod LS245, který má "na každém
konci registr". Selekční vývody z Eprom-dekodéru
se přivedou na ovládací vývody tohoto IC a máme
to doma!!! Je to definitivní řešení???


Raději si to sesumarizujeme:

1a) řadič Zdeněk Adler - s LS10
   (+) jeden IC, láce, není nutná výroba desky
   (-) neúplná I/O adresace, jen 8 bitový přenos

1b) řadič Marek Šmihla - s LS138
   (+) jeden IC, láce, není nutná výroba desky
   (+) úplná I/O adresace
   (-) jen 8 bitový přenos

2) Žydkoidní řadič I. generace - s LS245, 27xxx,
   LS541, LS573 (574)  
   (+) relativně malý počet IC
   (+) 8 i 16ti bitový přenos
   (+) úplná adresace
   (-) neumí repetiční I/O instrukce
   (-) nižší rychlost přenosu

3) 2) Žydkoidní řadič II. generace - s 2x LS245,
   27xxx, 6116 (W2465)
   (+) relativně malý počet IC
   (+) 8 i 16ti bitový přenos
   (+) úplná adresace
   (+) umí repetiční I/O instrukce
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem
   (-) špatný datový "slovosled"

4) 2) Žydkoidní řadič III. generace - s 2x LS245,
      27xxx, 6116 (W2465)
      používá 6116ku jako registr
   (+) relativně malý počet IC
   (+) 8 i 16ti bitový přenos
   (+) úplná adresace
   (+) umí repetiční I/O instrukce
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem
   (+) správný datový "slovosled"
   (-) nutnost (možná) modifikovat Eprom oproti
       variantě 3), degradace 6116ky na registr,
       nutno použít pole jumperů na adrese
       do 6116 (vhodné pro desku s režimy 3, 4
       a výrobu prototypu, jinak humpolácké)
       nebo musí být adresa do 6116ky trvale
       na 00h (nelze kombinovat režim 3,4)

5) 2) Žydkoidní řadič IV. generace - s LS245,
      27xxx, LS646 (543)
   (+) relativně malý počet IC (3!!!)
   (+) 8 i 16ti bitový přenos
   (+) úplná adresace
   (+) umí repetiční I/O instrukce
   (+) rychlost srovnatelná s 8 bitovým přenosem
   (+) správný datový "slovosled"
   (+) 8 bitový přenos při lichém obsahu B
       a použití IN/OUT (C),A
   (-) neumí režim "2x přenos 256ky bajtů za sebou"
       (to asi lidem vadit nebude), jen režim
       "střídání"
   (-) IC LS646 (543) nutno koupit, ve starých PC
       komponentech nebývá (ve variantách 3,4 se
       dají ze starých komponentů získat všechny
       obvody)
   (-) nelze použít I/O instrukce s přímou adresou:
       OUT (78h),A a IN A,(78h)
       snad se dají oželet

Teď babo raď, co je nejvýhodnější...

Petr de Zviqov


Ostatní příspěvky vlákna:

 
[2003/1 (22)] [2003/2 (25)] [2003/3 (14)] [2003/4 (20)] [2003/5 (73)] [2003/6 (108)] [2003/7 (88)] [2003/8 (81)] [2003/9 (146)] [2003/10 (60)] [2003/11 (12)] [2003/12 (5)]


[1999 (1)] [2000 (168)] [2001 (733)] [2002 (459)] [2003 (654)] [2004 (224)] [2005 (105)] [2006 (182)] [2007 (201)] [2008 (294)] [2009 (363)] [2010 (782)] [2011 (522)] [2012 (642)] [2013 (442)]