Konference: SAPI-1 a československé mikropočítače

Od: Roman Bórik
Datum: 3.8.2011 20:21
Předmět: Re: RMD-1


> Nekdo tu psal, ze ma v maliku jak pro konkretni disk sestavit bios diskovy tabulky.
> Co takhle Sapickovy RMD-1 disk osazeny 0,5 a 1Mb?
 
Tu su tabulky pre 1MB Ram disk.
 
; RAM disk 1MB, 512 alokacnych blokov o velkosti 2kB, 128 poloziek adresara
 
; DPH - hlavicka diskovych parametrov
DPH_RM: DW XLT_RM ; prekaldova tabulka
 DW 0,0,0 ; pracovna oblast BDOSu
 DW DIRBUF_RM ; sektorovy buffer
 DW DPB_RM ; blok diskovych parametrov
 
; prekladova tabulka
XLT_RM: DB 0,1,2,3,4,5,6,7
 
; DPB - blok diskovych parametrov
DPB_RM: DW 16 ; SPT - 16 logickych sektorov na stopu
 DB 4 ; BSH - log2 poctu log. sektorov v alokacnom bloku
 DB 15 ; BLM - pocet log. sektorov v alokacnom bloku minus jedna
 DB 0 ; EXM - maska rozsirenia
 DW 511 ; DSM - pocet alokacnych blokov minus jedna
 DW 127 ; DRM - pocet poloziek adresara minus jedna
 DB 11000000B ; - AL0 - bitova maska blokov rezervovanych
 DB 00000000B ; - AL1   pre adresar
 DW 0 ; CKS - pocet sektorov adresara, testovane na neregulernu
   ;       vymenu media - RAM disk nepotrebuje
 DW 0 ; OFF - pocet rezervovanych stop pre system
 
; buffre
DIRBUF_RM:
 DS 128 ; sektorovy buffer
ALV_RM: DS 64 ; alokacna bitova mapa
;CSV_RM: DS 0 ; nepotrebne
 
 
Prakticky by tu vobec nemusela byt prekladova tabulka XLT_RM a v tabulke DPH by miesto tejto adresy bola 0.
Musela by sa ale upravit rutina TRANS takto.
 
TRANS:
 LD L,C
 LD H,B
 LD A,E
 OR D
 RET Z
 EX DE,HL
 ADD HL,BC
 LD L,(HL)
 LD H,0
 RET
 
Roman
 

Ostatní příspěvky vlákna:

 
[2011/2 (7)] [2011/3 (12)] [2011/5 (50)] [2011/6 (18)] [2011/7 (112)] [2011/8 (192)] [2011/9 (94)] [2011/10 (16)] [2011/11 (46)] [2011/12 (39)]


[2010 (676)] [2011 (586)] [2012 (976)] [2013 (538)]