Konference: SAPI-1 a československé mikropočítače

Od: Roman Bórik
Datum: 19.9.2010 20:27
Předmět: Re: Tiskárna v CP/M


Nuž, tá rutina mi jednak pripadá trošku divne, ale zároveň mi je divné aj
 to, že sa používajú vstupno-výstupné inštrukcie IN a OUT.
Podľa popisu JPR-1 v ARB-83-01 sú porty adresované ako pamäť. Alebo mi
niečo uniká?

Druhá vec je, prečo je strobovanie do log.1. Signál STROBE býva zvyčajne
aktívny v nule. Ale môžem sa mýliť a možno to záleží aj od zapojenia
samotných portov a bižutérie okolo.

Ak by sme ale mali naďalej predpokladať prístup k portom pomocou IN a OUT,
/STB aktívne v nule a BUSY aktívne v log.1, napísal by som to takto:

LIST: MOV C,A  ; odpamätaj posialaný byte
    IN 3      ; test na pripravenosť tlačiarne
    ANI 40h    ; BUSY ?
    JNZ LIST   ; ano, čakaj
    MOV A,C   ; posielaný byte nazad do A
    OUT 3     ; pošli na tlačiareň
    XRA A     ; vytvor impulz /STROBE
    OUT 2
    NOP      ; počkáme chvíľu
    MVI A,2    ; /STB nazad do log.1
    OUT 2
    RET


> Ještě pro pořádek - tohle by měla být tisknoucí rutina v ELISU:
> ; rutina LIST - vystup znaku (z A !!!) na tiskarnu
> ;
> LIST: out 3 ; f44b d3 03 vystup znaku na port tiskarny (Centronics)
> Xf44d: in 3 ; f44d db 03 nacteni stavu tiskarny
> ani 40h ; f44f e6 40 maskuj BUSY
> jz Xf44d ; f451 ca 4d f4 je BUSY opakuj
> mvi a,2 ; f454 3e 02 neni BUSY, priprav 1 do STROBE
> out 2 ; f456 d3 02 nahod STROBE
> Xf458: in 3 ; f458 db 03 cti status
> ani 40h ; f45a e6 40 maskuj BUSY
> jnz Xf458 ; f45c c2 58 f4 je BUSY opakuj
> mvi a,0 ; f45f 3e 00 priprav 0 do STROBE
> out 2 ; f461 d3 02 shod STROBE
> ret ; f463 c9 navrat s nulou ve stradaci!!!
> ;
> a tohle zapojení kabelu:
>  K6313        SAPI-1     SIGNAL
>  ===========================================
> KONEKTOR        JPR-1, X3
> XS11          FRB-30
>  B5 ------------------- 3      DAT1 ;P2-OUT0
>  B6 ------------------- 5      DAT2 ;P2-OUT1
>  B7 ------------------- 6      DAT3 ;P2-OUT2
>  B8 ------------------- 8      DAT4 ;P2-OUT3
>  B9 ------------------- 10      DAT5 ;P2-OUT4
>  B10 ------------------- 2      DAT6 ;P2-OUT5
>  B11 ------------------- 4      DAT7 ;P2-OUT6
>  B12 ------------------- 7      DAT8 ;P2-OUT7
>  B2 ------------------- 26      STROBE ;P1-OUT1
>  C11 ------------------- 15      BUSY ;P2-IN6
> A10 AZ A12 --------------- 11      ZEM
>  C5 ------------------- 11      ZEM
> C6 AZ C9 ----------------- 21      ZEM
> 
> nevidím (jako obvykle), v čem je problém.---------------------


Ostatní příspěvky vlákna:

 
[2010/5 (266)] [2010/6 (85)] [2010/7 (24)] [2010/8 (95)] [2010/9 (126)] [2010/10 (60)] [2010/11 (12)] [2010/12 (8)]


[2010 (676)] [2011 (586)] [2012 (976)] [2013 (538)]