Konference: SAPI-1 a československé mikropočítače

Od: Roman Bórik
Datum: 16.5.2010 10:37
Předmět: Re: Re: Consul 262.3


> Jak kompiluješ .mac? Já vím, že by to mělo jít i přímo v CP/M ale už 
si nedokážu vzpomenou jak.
> Na PC to jde? ASem?

Ako kedy. Podľa nálady :-)

Toto som kompiloval priamo v CP/M. Je to jednoduché:

M80 =FILE/M
L80 FILE,FILE/N/E

kde FILE je súbor FILE.MAC - pre kompiler M80.COM

M80 vyprodukuje relativný modul FILE.REL pre linker L80.COM

L80 vytvorí z relatívneho modulu (prvé FILE) súbor FILE.COM (druhé FILE).

V prípade ROMBIOS, ktorý tam má blok začínajúci na adrese 0, tam linker
práskne na začiatok 3 nuly, ale to nie je v tomto prípade problém. L80 to
urobí zrejme kvôli tomu, že ten kód nezačína na zvyčajnej adrese 0100h,
ale môžem sa mýliť.

Samozrejme, že to ide skompilovať aj ASom.
AS má ale odlišné niektoré pseudoinštrukcie. Napr. PHASE a DEPHASE namiesto
.PHASE a .DEPHASE

Roman


Ostatní příspěvky vlákna:

 
[2010/5 (266)] [2010/6 (85)] [2010/7 (24)] [2010/8 (95)] [2010/9 (126)] [2010/10 (60)] [2010/11 (12)] [2010/12 (8)]


[2010 (676)] [2011 (586)] [2012 (976)] [2013 (538)]