Konference: SAPI-1 a československé mikropočítače

Od: +GAMA
Datum: 16.5.2010 08:54
Předmět: C3


> Existuje nejaký zoznam / popis kódov, ktoré vracia klávesnica  
> Consul 262.3 ?
> Komentujem kód BOOTEPROM PKT-1 a spol. a toto by sa mi pre  
> zodpovedajúci popis hodilo.
		norm	shift		CTRL	CAPS
ESC	1B	1B	1B	1B
1		31	21	31	31
2		32	22	32	32
3		33	23	33	33
4		34	24	34	34
5		35	25	35	35
6		36	26	36	36
7		37	27	37	37
8		38	28	38	38
9		39	29	39	39
0		30	5F	30	30
?/		2F	3F	1F	2F
+;		3B	2B	3B	3B
*:		3A	2A	3A	3A
BS		08	08	08	08
TAB		09	09	09	09
Q		71	51	11	51
W		77	57	17	57
E		65	45	05	45
R		72	52	12	52
T		74	54	14	54
Y		79	59	19	59
U		75	55	15	55
I		69	49	09	49
O		6F	4F	0F	4F
P		70	50	10	50
}]		5D	7D	1D	5D
_^		5E	7E	1E	5E
LF		0A	0A	0A	0A
DEL	7F	7F	7F	7F
CTRL	-	-	-	-
CAPS	-	-	-	-
A		61	41	01	41
S		73	53	13	53
D		64	44	04	44
F		66	46	06	46
G		67	47	07	47
H		68	48	08	48
J		6A	4A	0A	4A
K		6B	4B	0B	4B
L		6C	4C	0C	4C
{[		5B	7B	1B	5B
` tu byla ta zakroucena vec 		40	60	00	40
|\'		5C	7C	1C	5C
CR		0D	0D	0D	0D
ROLL	80	81	80	80
SHIFT	-	-	-	-
Z		7A	5A	1A	5A
X		78	58	18	58
C		63	43	03	43
V		76	56	16	56
B		62	42	02	42
N		6E	4E	0E	4E
M		6D	4D	0D	4D
<,		2C	3C	2C	2C
 >.		2E	3E	2E	2E
=-		2D	3D	2D	2D
COPY	82	83	82	82
SHIFT	-	-	-	-
SPACE	20	20	00	20

numerický blok:
prázdná	D0	D0	D0	D0
prázdná	D1	D1	D1	D1
prázdná	D2	D2	D2	D2
UP		C1	C1	C1	C1
7		B7	B7	B7	B7
8		B8	B8	B8	B8
9		B9	B9	B9	B9
DOWN	C2	C2	C2	C2
4		B4	B4	B4	B4
5		B5	B5	B5	B5
6		B6	B6	B6	B6
RIGHT	C3	C3	C3	C3
1		B1	B1	B1	B1
2		B2	B2	B2	B3
3		B3	B3	B3	B3
LEFT	C4	C4	C4	C4
0		B0	B0	B0	B0
.		AE	AE	AE	AE
HOME	8D	8D	8D	8D

Zpět v hlavním bloku:
BREAK	84	85	84	84
prázdná	-	-	-	-

> Mimochodom, na ktorej doske bola umiestnena 8255 (porty 00h az  
> 03h), na ktorú sa v SAPI 1.5 ZPS7 pripájala klávesnica a tlačiareň?

Žádná 8255.
Tyto porty jsou přímo na desce JPR-1.


Ostatní příspěvky vlákna:

 
[2010/5 (266)] [2010/6 (85)] [2010/7 (24)] [2010/8 (95)] [2010/9 (126)] [2010/10 (60)] [2010/11 (12)] [2010/12 (8)]


[2010 (676)] [2011 (586)] [2012 (976)] [2013 (538)]