Konference: Věci mimo

Od: diZZy danZ
Datum: 18.9.2002 14:53
Předmět: Omluva


> Krajani a druzi moji, ach, smutno mi je, trudno, neveselo, chmurami jsem 
> zavalen, hanbou jsem zdrcen a jest mi za co pykat. Maje na mysli jen
> dobro, 
> bez rozmyslu jsem vnesl do jazyka velkou lotrovinu a tak zavinil
> historickou 
> nehodu. Dlouho se to tutlalo, teprve tato epocha celou moji vinu naplno 
> vyjevila. Uznal jsem to a kaji se. V troufalosti ducha, a usiluje pouze o
> to, 
> aby bylo lze rychleji rozmluvy, ano i knihy, skripta a lejstra zapisovati,
> 
> jsem vymyslel potrhlou a krutou fintu. Brkem z husy jsem litery a, c, d,
> e, 
> i, n, o, r, s, r, u, y, z pobodal a zle poranil.
> 
> "Je to jako bobky od much, co si nad linkami v letu ulevily, fuj!"
> podotkli k 
> diakritice kritici z univerzity, ledva ohrnuli nos.
> 
> Tehdy se lid proti tomu moc neohrazoval, ale myslel si svoji a brblal:
> "Pche, 
> zase jeden trouba, aby se zviditelnil, navrhl reformu.  Ale co bychom s 
> panstvem vedli spor. Zase holt dali shora befelem akademickou stolici 
> nedoukovi a my si to odneseme. Aby ho kat spral!"
> 
> A tak se tak najednou psalo. Co jsem to provedl! Jejda, to jsem tomu dal,
> to 
> jsem to zpackal! Zaujat plky z kazatelny, do toho doby shon, bez koncepce,
> 
> bez projektu, nedbaje na dopady, zavrhl jsem kompatibilitu s latinskou 
> abecedou. Byl to ode mne omyl, hloupost a nedbalost. Omluvou mi snad je
> jen 
> neznalost toho, kudy se pokrok v budoucnu bude pohybovat. Nemaje potuchy,
> co 
> jednou bude znamenat ASCII, znesnadnil jsem vlasti vstup do Evropy a 
> zatarasil pohodlnou cestu do e-mailu i do INTERNETu. Za ten skutek by 
> informatici i po letech dozajista souhlasili s onou klatbou, kterou na mou
> 
> hlavu uvalil koncil v Kostnici, a nejeden znalec by bezpochyby na hranici
> i 
> poleno donesl.
> 
> Ouha, ale co dnes poradit vlastenci, chce-li cosi kamsi poslat a je nucen 
> oholit znaky o diakritiku a pochroumat tak jazyk, jindy pln kouzla a
> vtipu?
> 
> Dumal jsem tuze dlouho, zda mohu malinko napravit, co jsem v minulosti 
> zpackal, a lze-li vyklouznout z pasti diakritiky.
> 
> A ejhle - z toho kruhu se vymanit lze! Vynech, zanedbej, obejdi, rovnou do
> 
> pekel uvrhni ta slova, co jsem zbabral, a spisuje cos, vol jen ta, co
> zbyla 
> mnou netknuta! Neboj se a nelekej, je jich kupodivu spousta! Vylov si je z
> 
> mozku, vychytej z knih, vyber si je v proudu slov na ulici, na rynku i v 
> pajzlu, i tam v rozhlase, naslouchej, po libosti se slovy si hrej, ale
> dbej, 
> abys nemluvil a nepsal jako robot, co nikdy nenabyl ducha a citu! S
> rozmyslem 
> a odvahou cpi ta slova na listy, do stroje i do e-mailu!
> 
> Linkami, pery a editory lehce prolezou a neoloupeny o smysl donesou vzkazy
> 
> kamkoli bez vady a kazu.  Pak bude na odiv, co za kejkle tenhle jazyk
> dovede 
> - a o tom je samosebou i tento list. Jeho obmyslnou podstatu jste
> dozajista 
> hnedlinko zkraje prokoukli, nebo snad ne?
> 
> S pozdravem, pokorou a notnou omluvou
> 
> Mistr Jan
> 
> 
> 
 
[2002/1 (15)] [2002/2 (22)] [2002/3 (38)] [2002/4 (27)] [2002/5 (103)] [2002/6 (56)] [2002/7 (40)] [2002/8 (13)] [2002/9 (61)] [2002/10 (138)] [2002/11 (91)] [2002/12 (16)]


[2001 (270)] [2002 (620)] [2013 (18)]